• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM
Dịch vụ của chúng tôi

NetworldAsia cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng bằng cách kết hợp sức mạnh của big data và tài khoản quảng cáo ưu tiên cùng với nội dung sáng tạo, đột phá.

Tư vấn chiến lược truyền thông


Phân tích và tìm hiểu thị trường
Phân tích hành vi người dùng trên Internet
Hoạch định và thực hiện kế hoạch truyền thông chi tiết

Thumb

Tư vấn & xây dựng nội dung sáng tạo

Xây dựng ý tưởng và sáng tạo nội dung
Sản xuất nội dung sáng tạo (TVC, Viral clips, Social post, nội dung cho KOL, livestream,v.v…)
Thực hiện các dự án truyền thông tích hợp (IMC)

Tư vấn chiến lược truyền thông cho Thương mại điện tử


Giải pháp tăng trưởng trên môi trường Thương mại điện tử
Giải pháp đa kênh (Kênh bán hàng riêng, kênh với sàn TMDT, Kênh social commerce)

Thumb