• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM
Thumb Thumb

Về NetworldAsia

NetworldAsia là tập đoàn truyền thông kỹ thuật số dựa trên hệ sinh thái gồm các công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và thương mại điện tử.

Thế mạnh của NetworldAsia là dữ liệu, công nghệ, sự sáng tạo về nội dung và đội ngũ chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

signature

LĨNH VỰC KINH DOANH

NetworldAsia là hệ sinh thái digital hoàn chỉnh bao gồm các mảng chính.